Ordoline Academy: Essentials of clear aligner therapy

Ordoline Academy: Essentials of clear aligner therapy

Live

11 Nov, 2022 09:00 - 17:00
EEST
Tallinn
Estonian

Ordoline baaskursus tutvustab arstidele kaperavi põhimõtteid ning praktilisi oskuseid, et seda edukalt implementeerida oma igapäevases ravitöös. 

Kursusel osalejatele tutvustatakse Ordoline süsteemi, analüüsitakse erinevaid ravijuhtumeid, tagatakse vajalikud oskused ning vastused sujuvaks alguseks. 

Kursus koosneb teooriast ja praktilisest poolest. 

Käsitletavad teemad: 

  • Kaperavi eelised ja miinused, ravi võimalused ning näidustused. 
  • Olulised tegurid eduka ravi läbi viimiseks. 
  • Ordoline kliiniline ja digitaalne raviprotsess.
  • Kuidas ja millest alustada.
  • Suhtlus Ordoline spetsialistidega: ravi eesmärkide loomine ning raviplaanide tõlgendamine.
  • Erinevate ortodontiliste vahendite kaasamine: attachmendid, sikutid ja IPR. 
  • Raviplaani vahekontrollid, refinements ja retentsioon.

The Speaker